Shakes és Fidget - Útmutatók és érdekességek
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Óra
 
Hétvégi eventek

Ezen a hétvégén  Epikus event lesz!

FELVÉTEL VAN | További infó a ' Hírek ' menüpontban!

Különféle érdekességek az S&F-en:

Fejlesztés alatt!

 
Zene
 
Szabályok

 

Általános Szerződési Feltételek

 

1. § Általános rész

A játékra való regisztrálással (ebbe bele tartozik az összes tartalom, különösen a játék, az abban benne foglalt virtuális javak és esetleges szolgáltatások, mindezek összefoglaló neve a továbbiakban: „játék”) a regisztráló (továbbiakban: „felhasználó”) kijelenti, hogy e-mail címe hitelesítésével a 2. § alapján elfogadja az ÁSZF -et és az impresszumban megnevezett üzemeltetővel ingyenes felhasználói szerződés megkötésére tart igényt. Az igényt az üzemeltető egy, a játékhoz való hozzáférést lehetővé tevő felhasználói fiók létrehozásával fogadja el. A használati szerződés alapja jelen ÁSZF, amelynek elfogadását a felhasználó regisztrációjával erősíti meg. Alaphelyzetben nincsenek érvényben kiegészítő megállapodások, azok megkötése csak írásban lehetséges. Az üzemeltető kizárólag természetes személyekkel köt felhasználói szerződést. A felhasználói szerződés határozatlan időre szól és mindkét fél bármikor, azonnali hatállyal, szöveges formában, e-mail értesítés útján megszüntetheti. A felhasználó nem formálhat igényt felhasználói fiók nyitására és a játékban való részvétel lehetővé tételére, továbbá annak üzemeltetésére és az elérhetősége fenntartására. Az üzemeltető fenntartja azon jogát, hogy a játékot bármikor továbbfejlessze, vagy módosítsa, illetőleg az üzemeltetést indokolás nélkül beszüntesse. Az üzemeltető jelen ÁSZF-et bármikor módosíthatja. Az üzemeltető kellő időben és kifejezetten felhívja a felhasználó figyelmét a változásokra. A felhasználó a felhívást követő ismételt játékkal (bejelentkezéssel) elfogadja a módosított ÁSZF-et.

2. § Fiók / A virtuális javak tulajdonjoga

A fiók nevének minimálisan 3 karakter hosszúságúnak kell lennie, tartalmazhat betűket, számokat, szóközöket és egyes speciális karaktereket is. Viszont nem állhat kizárólag számokból. Az összes fiók, az ehhez tartozó értékek, erőforrások, tárgyak, stb. a játékban virtuális javak. A virtuális javak az üzemeltető online ajánlatán kívüli használata, értékesítése, megvásárlása, eladása, elajándékozása, vagy elcserélése tilos. Az ilyen műveletre tett kísérlet is büntetőjogi felelősségre vonással jár. A felhasználó nem szerez tulajdonjogot, vagy egyéb jogosultságot a virtuális javakra vonatkozóan, ezek a jogok az üzemeltetőnél maradnak. Értékesítési-, és egyéb jogok nem kerülnek átruházásra a felhasználó részére. A felhasználó fiókjához egy kizárólagos, az összes többi virtuális javak esetében nem-kizárólagos, a szerződés időbeli hatályának tartamára korlátozott felhasználói jogot kap.

Fiók hozzáférési adatait eladni, vagy más módon elidegeníteni tilos. Saját hozzáférési adataiért minden játékos maga felel és köteles biztonságos jelszó választására. A virtuális javak elvesztéséért az üzemeltető nem vállal felelősséget. Kétség esetén a felhasználónak kell bizonyítania, hogy a kár nem az általa választott nem biztonságos jelszó és a választott jelszó általa történt kezelése okán állt elő.

A fiókot érvényes e-mail címmel kell hitelesíteni. Amennyiben a megadott e-mai cím nem érvényes, az üzemeltető fenntartja a fiók zárolásának, vagy törlésének jogát. A játékra történő regisztrációval a felhasználó elfogadja, hogy az üzemeltető a megadott e-mail cím hitelesítése céljából részére e-mail küld, és megerősíti, hogy jogosult ezen e-mail cím használatára. A felhasználó kármentesíti az olyan esetleges károktól az üzemeltetőt, amelyek olyan e-mail cím megadása miatt keletkeznek, amelyek használatára a felhasználó nem jogosult. Továbbá, az üzemeltető fenntartja a nem használt fiókok bizonyos idő elteltével történő törlésének jogát.


3. § Szerzői és felhasználói jogok

A játék nevének és szerzői jogainak tulajdonosa az üzemeltető és adott esetben a művész / licencadó. A használati jogok tulajdonosa kizárólagosan az üzemeltető. A rendelkezésre bocsátott grafikák, hanganyagok, mozgóképek és szövegek sokszorosítása, vagy használata más elektronikus, vagy nyomtatott publikációkban az üzemeltető kifejezett engedélye nélkül tilos. A fentiek minden felhasználási módra vonatkoznak (TV, online adás, rádió, internet, e-mail, nyomtatás, stb.) A játék minden üzleti célú felhasználása az üzemeltető kifejezett írásos engedélyéhez kötött. Ha kérdései vannak, vagy útmutatásra van szüksége, illetőleg, ha saját szerzői, vagy felhasználói jogainak megsértésére gyanakszik, részletes információk megadásával azonnal forduljon az üzemeltetőhöz (l. Impresszum).
Az üzemeltető hiteles információk esetén azonnal az Ön orvosolja a problémát.


4. § Több fiók használata / IP-megosztás/ fiók-helyettesítés

Minden játékos kiszolgálónként egy fiókot vehet igénybe a játékhoz. Ha egy játékos több fiókot használ, az érintett fiókok tartósan zárolásra kerülhetnek.
Egy fiókot csak egy személy használhat. A fiókmegosztás, vagyis egy fiók váltva történő használata több személy által tilos.
A fiók-helyettesítés - azaz egy második, már meglévő olyan fiók ideiglenes használata, amelynek tulajdonosa a fiókját a fiók-helyettesítés ideje alatt nem tudja használni - engedélyezett, amennyiben annak időszaka hosszabb, mint 24 óra, de rövidebb, mint 21 nap és a fiók tulajdonosa a fiók-helyettesítés ideje alatt nem jelentkezik be a fiók használatának céljából (vö. Fiók-megosztás). A két fiók kölcsönös támadása, vagy a két fiók közösen indított támadása harmadik fiók ellen szintén tilos. A fiók-helyettesítés teljes művelete a fiók létrehozójának kockázatára valósul meg. A fiókban történő módosulások, veszteségek, vagy törlődések kapcsán az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal!
Az IP-megosztás, azaz egy IP több játékos általi használata egy vagy több fiók előnyös helyzetbe hozása céljából nem engedélyezett. Például az érintett fiókok nem támadhatják meg egymást, vagy nem intézhetnek közös támadást más fiókok ellen.
A 4. § megsértése az érintett fiókok zárolását, vagy törlését vonhatja maga után.


5. § Hibák kihasználása és szkriptelés / Csalás

Az olyan műveletek, amelyek túlzott mennyiségű adatátvitellel terhelik a kiszolgálót (például automatikus frissítés), vagy alkalmasak arra, hogy befolyásolják a játék alakulását, mellőzendőek. Nem engedélyezettek továbbá az olyan automatikus, vagy félautomatikus szkriptek, amelyek lekérdezik az adatbankot, vagy játékmechanizmusokat indítanak el. Az ÁSZF ilyen megsértése esetén a megfelelő fiók előzetes figyelmeztetés nélkül zárolásra, vagy törlésre kerül. Az okozott kár mértékével megegyező kártérítésre vonatkozó igényét és az ebből következő eljárás jogát az üzemeltető fenntartja. Minden játékos köteles az általa felismert programhibákat (bug-ok) azonnal jelenteni az üzemeltető felé (l. Impresszum)

Aki saját vagy mások előnyére kihasználja a programhibákat, annak számolnia kell fiókja zárolásával. Programhiba szándékos kiváltása kizárólag akkor engedélyezett, ha az érintett játékost arra az ügyfélszolgálat munkatársa hívja fel.


6. § Magatartási szabályok

Idegen termékek, ajánlatok, honlapok, vagy cégek megnevezése, vagy behivatkozása, valamint reklámozása semmilyen formában nem engedélyezett.

Az olyan fiókok, amelyek felhasználóik által, a játék során megadott szövegekkel, leírásokkal, nevekkel, céhnevekkel, céhleírásokkal, bejegyzésekkel, hiperhivatkozásokkal, vagy üzenetekkel a jóerkölcs határait túllépik, és így bármely személyt megsértenek, vagy törvényt sértenek, valamint erre alkalmas tartalmakra mutató hivatkozásokat adnak meg, az üzemeltető által módosíthatók, vagy zárolhatók, továbbá az adott fiókok zárolhatók, vagy törölhetők. Mindemellett számolni kell a büntetőjogi felelősségre vonással is.

Az üzemeltető nem azonosul a felhasználó által megadott, vagy behivatkozott szövegekkel.

Ellenőrzés csak szúrópróba-szerűen történik.

A felhasználó a játékban, különösképpen a fórumban, saját magát más felhasználóként, az ügyfélszolgálat munkatársaként, ügyfélszolgálati csoportvezetőként, adminisztrációs munkatársként, community managerként, vagy üzemeltetőként nem tüntetheti fel, és más felhasználókat sem fenyegethet szankciókkal. Egyes felhasználók, vagy céhek rágalmazása tilos. A fentieknek megfelelő tartalmak módosításra, vagy törlésre kerülnek, az elkövető felhasználók és céhek zárolásra, vagy törlésre kerülnek.


7. § A játék nyelve

A játék és a fórum hivatalos nyelve a mindenkori kiszolgálón az adott kiszolgálón lévő játékszövegek nyelvéhez igazodik. A karakterleírásokban, céhüzenetekben és játékon belüli üzenetekben idegen nyelv használata a fiók zárolásához, vagy törléséhez vezethet, mivel ellenkező esetben nem tarthatók be a magatartási szabályok. Kivételt képeznek ezalól az angol és latin idézetek a karakter-, és céhleírásokban.

8. § A szabályok érvényesítése

A szabályok érvényesítését egy játékszemélyzetből és játékadminisztrátorokból álló csapat végzi. Ezen személyek kizárólag e-mailben (l. Impresszum) a felhasználó fiókjában megadott e-mail címről értesítendőek, így garantálható az érintettek adatainak bizalmas kezelése. Amennyiben a felhasználó úgy próbálja megkerülni bármely játékfelügyelő döntését, hogy ugyanezzel az esettel egy másik játékfelügyelőt is megbíz, ez fiókja zárolásával és törlésével járhat. Panasz kizárva.

9. § Adatvédelem

A játékba történő regisztrációhoz igen kevés adat szükséges. Az e-mail cím mellett szükség van egy jelszóra és a bejelentkezéshez egy álnévre. Az üzemeltető ezeket az információkat az adatvédelmi törvénynek megfelelően, a hatályos törvények (pl. Szövetségi Adatvédelmi Törvény (BDSG) és Telemédia Törvény (TMG)) szigorú betartásával használja. A TMG 13. § 2. bek. 4. pont alapján a felhasználó az adatai felhasználására vonatkozó engedélyét a jövőre nézve megvonhatja fiókjának a játék Beállítások menüjében történő törlése útján.

10. § Költségek

A játék teljesen ingyenes és reklámmentes. Ahhoz, hogy ez így is maradhasson, a kiszolgáló, a fejlesztések, valamint az ügyfélszolgálat költségeinek fedezése érdekében a Te segítségedre vagyunk utalva. „Gombák” vásárlásával aktívan támogathatod a játék megmaradását és fejlesztését, illetve „gombák” formájában különleges ellenszolgáltatást kapsz, amelyeket többek között fegyverekre és új kalandokra válthatsz be.
A kiskorú játékosok védelme érdekében a játékban pénz nem nyerhető, illetőleg jutalék nem fizethető (Ifjúságvédelmi törvény (JuSchG), 6 § 2. bek.). Ezért kérünk, vedd figyelembe, hogy a gombák nem vásárolhatók vissza, és a felhasználói szerződés megszűnésével érvényüket vesztik.


11. § Záró rendelkezések


Az üzemeltető csak szándékosság és súlyos gondatlanság esetén vállal felelősséget a játék használatával összefüggésben felmerülő károkért. A felhasználó üzemeltetővel szembeni igényeinek átruházása harmadik személyre kizárt.

A szerződésre a Német Szövetségi Köztársaság törvényei vonatkoznak, a EN-kereskedelmi jog és a német nemzetközi magánjog kizárásával. Amennyiben a felhasználóra vonatkozóan Németországban az általános illetékesség szabályai szerint az illetékes bíróság nem állapítható meg, vagy a kereskedelmi törvény szerint a felhasználó kereskedőnek minősül, jogvitákban az üzemeltető székhelyén illetékes bíróság hoz döntést. Az üzemeltető emellett jogosult a felhasználó személyére vonatkozóan általános illetékességgel rendelkező bíróságon történő perlésre is.

Amennyiben jelen feltételek egyes részei nem, már nem, vagy részben nem felelnek meg a hatályos törvényeknek, az nem érinti a fennmaradó részek tartalmát és érvényességét. Az érvénytelen részt olyan szabályozással kell helyettesíteni, mely gazdasági szempontból legjobban megfelel az eredeti célnak
.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Mi, a Playa Games GmbH munkatársai nagyon komolyan vesszük személyes adatai védelmét és szigorúan betartjuk az adatvédelmi törvények előírásait. Hiszen érzékeny információkkal nem szabad játszani. Ezek az adatvédelmi intézkedések minden általunk kínált termékre, online játékra, szolgáltatásra és weboldalra (a továbbiakban „szolgáltatások”) vonatkoznak, a kétségek eloszlatása végett. Személyes adatokat ezen a weboldalon kizárólag a technikailag szükséges mértékben rögzítünk. A rögzített adatok semmilyen esetben sem kerülnek értékesítésre, vagy egyéb okokból harmadik fél számára továbbadásra, amennyiben erre törvényi kötelezettség nem áll fenn.

A következő nyilatkozat áttekintést nyújt az Ön számára, hogyan garantáljuk ezt a védelmet és milyen módon, milyen célra kerülnek rögzítésre adatai.


Napló adatok - nem személyes adatok

Szervereinken olyan információkat gyűjtünk és tárolunk, melyeket az Ön böngészője automatikusan átad számunkra. Ezeket az adatokat nem tudjuk konkrét személyhez társítani. Az ilyen jellegű adatok más adatforrásokkal történő összevetése kizárólag jogsértés megalapozott gyanúja esetén lehetséges.

Regisztráció - személyes adatok

Amikor szolgáltatásainkra regisztrál, elmentjük e-mail címét, jelszavát, és álnevét, amelyet Ön választ. Amennyiben ezen adatok tárolásával Ön egy későbbi időpontban már nem ért egyet, beleegyezését bármikor visszavonhatja, ehhez csupán fiókját kell törölnie a játék Beállítások menüjében.

Sütik

Szolgáltatásaink több esetben is úgynevezett sütiket (cookies) alkalmaznak. A sütik kis szöveges fájlok, amelyek számítógépén kerülnek elhelyezésre. Ezek arra szolgálnak, hogy ajánlatainkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tehessük.

Személyes kommunikáció

Amennyiben e-mailt, vagy egyéb közleményt küld számunkra, ezt a közleményt elmentjük, kérései feldolgozása, kérdései megválaszolása és szolgáltatásaink fejlesztése céljából.

Kiegészítő tartalmak

Szolgáltatásaink alapvetően díjmentesek. Ugyanakkor egyes szolgáltatásainkat térítés ellenében kínáljuk. Amennyiben ilyen szolgáltatás igénybevétele mellett dönt, egyes fiókhoz köthető adatokat megküldünk más szolgáltatóknak is, amennyiben ez az ellenszolgáltatás megállapításához, az Önnel való elszámoláshoz, vagy a fizetés lebonyolításához szükséges. Általánosságban szigorúan betartjuk a Telemédia törvény (TMG) szigorú előírásait, és a különösen érzékeny adatokat nem adjuk át harmadik, illetéktelen személy számára.

Hírlevél

Az Ön által jóváhagyott e-mail címet arra használjuk, hogy Önnel az Ön kérésére kapcsolatot tartsunk, illetve esetlegesen hírlevelet küldjünk az Ön által igénybe vett ajánlattal kapcsolatban. Nem küldünk Önnek semmilyen harmadik személy ajánlatáról szóló reklámot, és nem adjuk tovább e-mail címét harmadik személy részére.

Egyéb weboldalak

Jelen adatvédelmi rendelkezések kizárólag az általunk kínált szolgáltatásokra vonatkoznak. Amennyiben fórumainkon, más felhasználók által közzétett hírekben, vagy chat beszélgetésekben internetes hivatkozásokra („linkek”) kattint, lehetséges, hogy harmadik személy olyan weboldalára jut, vagy annak olyan ajánlatát látja, amelyeknek folyamataira nincsen befolyásunk, és amelyekre a mi adatvédelmi nyilatkozatunk nem vonatkozik.

Tájékoztatási jog

Önnek jogában áll bármikor tájékoztatást kérnie az Ön személyéhez kapcsolódó tárolt adatokról, azok származásáról és címzettjéről, illetve a tárolás céljáról. A tárolt adatokról tájékoztatást az Impresszumban megadott elérhetőségeinken keresztül kérhet.

Jelen nyilatkozat módosítása

Az internet gyors fejlődése miatt szükséges lehet, hogy jelen nyilatkozatot a jogszabályok, a technika és szolgáltatásaink aktuális állásának megfelelően frissítsük. Ebben az esetben erről időben tájékoztatni fogjuk.

További információk

Aki a másikkal játszani akar, az bizalommal is kell legyen a másik iránt. Ezért szeretnénk, ha Ön mindig megkapná a szükséges válaszokat és információkat a saját személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban. Amennyiben olyan kérdései lennének, amelyekre jelen adatvédelmi nyilatkozat nem ad választ, amennyiben bizonyos pontok esetében részletesebb információt szeretne kapni, vagy amennyiben megjegyzései lennének ezzel kapcsolatban, minden esetben szívesen fogadjuk észrevételeit a Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségeinken.

 

 
Látogatók
Indulás: 2010-04-19
 
Naptár
2018. Július
HKSCPSV
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
Szavazz!
Szavazz
Sokat segít neked az oldal, és szerinted is felfelé törekszik?

Igen sokat segít és folyamatosan emelkedik.
Ritkán nézek fel, de hasznos információk találhatóak rajta.
Kisebb fejlesztésekkel egész jó kis oldal, segít.
Egyáltalán nem segít, és marad a színvonal.
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG &#9679; FANTASY SZEREPJÁTÉK &#9679;&#12300;&#914;&#923;SM&#923;IW&#12301; &#9679; FANTASY SZEREPJÁTÉK &#9679; EGY SZIGET + 24 MÁGUS &#9679; FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)